Stem op Dendermonde als 'gastvrije gemeente'!

Stemmen kan tot 23 april.

Stad Dendermonde maakt met 2 projecten kans op een Gastvrije Award (en een ondersteuning van 1.000 euro). Om deze award te winnen, is jouw hulp nodig! Stemmen kan tot 23 april.

 

Project 1: Vollen Bak Vooruit!

Via dit project willen we jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties aanspreken op hun 'jong zijn'. Via een mobiele speelpleinwerking kunnen ze deelnemen aan activiteiten, maar ook activiteiten zelf mee organiseren. Hierdoor leren ze sociale vaardigheden en krijgen ze een verantwoordelijkheidsgevoel. Jongeren die interesse tonen om activiteiten te leren organiseren, kunnen aan de slag gaan als animator bij de mobiele speelpleinwerking.

Stem nu op dit project

 

Project 2: Ontmoetingsontbijt met een volksverhaal

Met het ontmoetingsontbijt voor nieuwkomers willen we mensen samenbrengen rond volksverhalen. Het project heeft de ambitie om bijzondere aandacht te schenken aan ‘inclusie’ en ‘horizontalisering’, met aandacht voor maatwerk. Daarnaast wil het project ook inzetten op het samenleven in diversiteit door middel van dialoog en ontmoeting. Het is een dialoog als antwoord op een foute beeldvorming en een foute interpretatie van waarden, normen en opvattingen. 

De verhalen die deelnemers zullen vertellen, worden ook opgeschreven en gebundeld in een boek dat we gecombineerd met een tentoonstelling in juni 2019 zullen uitgeven. 

Stem nu op dit project